29 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil

Decydując się na zakup działki, najważniejszą sprawą jest jej klasyfikacja. Inne przeznaczenie będzie bowiem miała działka rolna, a inne działka budowlana. Dlatego warto wiedzieć, co odróżnia jeden rodzaj działki od drugiej i co to oznacza w praktyce.

Rolna czy budowlana – jaką działkę wybrać?

Działka budowlana to najprościej mówiąc teren przeznaczony pod budowę domu lub innych budynków. Jej wielkość i uwarunkowania sprawiają, że spełnia ona zdefiniowane prawnie kryteria budowy obiektów. Działka taka z reguły powinna mieć zapewnioną możliwość uzbrojenia, czyli podłączenia budynku do sieci: wodociągowej, ciepłowniczej, energetycznej i kanalizacyjnej. Działki budowlane dzielą się na rozmaite kategorie, m.in.: tereny mieszkaniowe, obszary przemysłowe, strefy rekreacyjno-wypoczynkowe, itp. O tym, czy dana działka jest przeznaczona pod budowę, możemy się dowiedzieć z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Informacje takie znajdziemy także na stronach biur nieruchomości, które informują o rodzajach działek na sprzedaż.

Działka rolna z kolei to grunty uznane za użytki rolne i należące do jednej z trzech kategorii: terenów rolniczych, zabudowy zagrodowej lub terenów obsługi produkcji rolniczej. Grunty takie o powierzchni powyżej 1 ha może nabyć wyłącznie osoba będąca rolnikiem. Na tego rodzaju działkach nie wolno budować obiektów innych niż tzw. zabudowa siedliskowa. Są to ogólnie mówiąc budynki będące częścią gospodarstwa rolnego i warunkiem ich postawienia jest prowadzenie takiego gospodarstwa. Aby na takiej działce zbudować dom, nie będący elementem gospodarstwa rolnego, należy ją najpierw odrolnić. Nie zawsze jest to jednak możliwe, dlatego najpierw należy dowiedzieć się w urzędzie, czy teren ten nie jest objęty zakazem budowy.

Osobną kategorią są działki rolno-budowlane, na których istnieje cześć rolna i część pod zabudowę. Można na nich wybudować dom, jednak jeśli planuje ją kupić osoba niebędąca rolnikiem, nie może ona być większa niż 1 ha.

 

Przeczytaj również: Jak znaleźć tanie mieszkanie?

Odwiedziło Nas393307