Na czym polega zarządzanie nieruchomością?

Każda nowo powstała nieruchomość potrzebuje zarządcy, czyli osoby, prowadzącej jej dokumentację i reprezentującą wspólnotę przed organami administracji państwowej oraz samorządowej. Do obowiązków firmy, zarządzającej daną nieruchomością należy również między innymi pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu dla wspólnoty. Szczególnym rodzajem zarządzania nieruchomością jest zarządzanie wynajmowanymi lokalami. Więcej o nim znajdziesz w naszym wpisie.

Kto może zostać zarządcą nieruchomości?

Nasze biuro obrotu nieruchomościami posiada wszelkie kompetencje do tego, by sprawować nadzór nad lokalem lub budynkiem, wynajmowanym przez klienta. Po podpisaniu z nami umowy właściciel nieruchomości nie musi już martwić się nadzorem nad lokalem. Kontrolę nad nim sprawować będzie nasza firma, a klient będzie otrzymywał od nas informacje o stanie budynku:

  • telefonicznie,
  • listownie,
  • mailowo.

Jak wygląda zarządzanie nieruchomością przez nasze biuro?

W ramach świadczonej przez nas usługi zarządzania nieruchomością dbamy o to, aby wpłaty z tytułu wynajmu nieruchomości dokonywane były regularnie. Ponadto do naszych obowiązków należy utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym oraz estetycznym. Aby klient miał pewność, że nasze działanie przeprowadzane są z najwyższą starannością, sporządzamy protokół, do którego dołączamy dokumentację fotograficzną. Opcjonalnie możemy również przeprowadzić  kontrolę czystości wynajmowanych lokali. Będąc naszym klientem, nie musisz się także już martwić się ewentualnymi szkodami, powstałymi na skutek użytkowania lokalu. Dopilnujemy, by  najemca uregulował należności związane z powstałymi usterkami.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Korzystanie z usług zarządzania wynajmowaną nieruchomością ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwali ci zaoszczędzić czas, który musiałbyś przeznaczyć na doglądanie nieruchomości i zajmowanie się nią. Dzięki naszym działaniom standard nieruchomości nie ulegnie obniżeniu, a co za tym idzie nie obniży się jej wartość rynkowa. Co więcej, na podstawie udzielnego nam pełnomocnictwa możemy reprezentować właściciela budynku w kontaktach nie tylko z najemcami, ale i z urzędami, co sprawi, że zaoszczędzisz sobie nie tylko czasu, ale i… nerwów.

 

Przeczytaj: Kiedy warto skorzystać z usług agenta nieruchomości?