Jak uzyskać kredyt na zakup nieruchomości?

Zakup własnej nieruchomości jest poważną decyzją, która otwiera przed nami nowe możliwości. Dla osób prywatnych oznacza start w nowe życie, a dla przedsiębiorców - możliwość szybszego i efektywniejszego działania. Trzeba jednak przyznać, że tylko niewielka grupa może pozwolić sobie na dokonanie zakupu z puli zaoszczędzonych środków. Dzieje się tak dlatego, że wszystko, w tym również ceny nieruchomości szybuje w górę. Nic jednak straconego! Rozwiązaniem tego problemu jest kredyt na zakup nieruchomości. Z jakich możliwości możemy skorzystać? Jakie warunki musimy spełniać? I o czym należy pamiętać? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł.

Kredyt hipoteczny - czym jest?

Jeśli planujemy zakup nieruchomości, najlepszym rozwiązaniem jest kredyt hipoteczny, czyli kredyt długoterminowy o charakterze celowym. Propozycja ta jest korzystna zarówno dla banku, który zyskuje gwarancję spłaty zadłużenia, jak i dla nas, ponieważ możemy wejść w posiadanie wymarzonych czterech kątów na preferencyjnych warunkach.  

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na:

 • nabycie działki budowlanej, 
 • przeprowadzenie remontu nieruchomości,
 • kupno mieszkania lub domu od osoby prywatnej,
 • kupno mieszkania/domu od spółdzielni mieszkaniowej lub dewelopera,
 • modernizację lub remont domu bądź mieszkania,
 • budowę mieszkania lub domu we współpracy z deweloperem/ spółdzielnią mieszkaniową,
 • budowę lub modernizację domu na własnej działce,
 • rozbudowę lub modernizację domu,
 • spłatę mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego innego typu,
 • w przypadku firm także na zakup magazynów, biurowców, lokalów usługowych, czy powierzchni pod linię produkcyjną.

Zdolność kredytowa - dlaczego ważna?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, konieczne jest posiadanie pozytywnej zdolności kredytowej. Jest ona znakiem dla banku, że będziemy w stanie uregulować zaciągnięte zobowiązywanie i to w odpowiednim terminie, razem z należnymi odsetkami. Zdolność kredytowa określana jest przez bank i obejmuje zarówno naszą bieżącą sytuację, jak i prognozowane możliwości. Decyzja o tym, czy dana instytucja przyzna nam potrzebne środki, zależy m.in. od rodzaju zatrudnienia, od wynagrodzenia, jakie otrzymujemy, sytuacji majątkowej, innych zobowiązań, a także od stanu proponowanych zabezpieczeń.  

Co ważne, istnieje możliwość poprawy naszej zdolności kredytowej. Co warto zrobić? Należy m.in. zrezygnować z kart kredytowych, spłacić wcześniejsze zobowiązania, a także zadbać o historię w BIK. Istotnym elementem jest także zgromadzenie wkładu własnego, który powinien wynosić minimum 20% wartości danej nieruchomości. 

 

Przeczytaj: Jak stworzyć dobrą ofertę najmu nieruchomości?

 

Niezbędne formalności

Uzyskanie kredytu na zakup nieruchomości wiąże się z licznymi formalnościami. Nic jednak dziwnego. Potrzebne sumy są zazwyczaj wysokie, a instytucje bankowe muszą jak najdokładniej ocenić naszą sytuację ekonomiczną i ogólną wiarygodność płatniczą. 

Bank bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • wspomnianą już zdolność kredytową, 
 • naszą historię, w tym terminowe uiszczanie zaciągniętych wcześniej zobowiązań,
 • miesięczne dochody -  najlepiej, by pochodziły one z własnej działalności gospodarczej lub z  tytułu umowy o pracę (w niektórych sytuacjach wystarczająca okazuje się umowa zlecenie, o ile staż pracy w danej firmie jest dość długi),
 • koszty utrzymania, które wiążą się z naszym stanem cywilnym i posiadaniem dzieci,
 • aktualne zobowiązania, czyli różnego rodzaju raty innych kredytów, pożyczki z kas zapomogowo-pożyczkowych, karty kredytowe, składki ubezpieczeniowe, a nawet alimenty,
 • historię BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i coraz częściej również BIG (Biuro Informacji Gospodarczej).  

W zależności od naszej sytuacji niezbędne jest dostarczenie określonych dokumentów. Oczywiście nie ma konieczności dostarczania wszystkich wymienionych poniżej papierów. Należy zgromadzić jedynie te, które odgrywają rolę w naszym przypadku. Oto niektóre z nich:

 • wniosek o udzielenie kredytu,
 • dowód osobisty i drugi dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
 • umowa o pracę,
 • świadectwo pracy,
 • deklaracja pracodawcy o chęci przedłużenia umowy o pracę (w przypadku umów na czas określony),
 • zaświadczenie o nadaniu NIP-u i REGON-u,
 • zaświadczenie o wpisie do CeiDG lub KRS,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu z opłatami,
 • deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy,
 • dokumenty księgowe, takie jak KpiR, pełna księgowość lub ewidencja faktur,
 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości,
 • umowa przedwstępna zakupu nieruchomości,
 • umowa przedwstępna z deweloperem,
 • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • wypis dewelopera z KRS,
 • pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera,
 • oświadczenie dewelopera na bankowym druku,
 • potwierdzenie wpłaty wkładu własnego,
 • dokumenty potwierdzające prawo do sprzedaży dla sprzedawcy,
 • zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami,
 • wycena bankowa nieruchomości.

Nasza oferta

Widać więc wyraźnie, że uzyskanie kredytu na zakup nieruchomości jest wymagającym i czasochłonnym procesem. Jeśli nie wiesz, z pomocy którego banku warto skorzystać, skontaktuj się z nami. Nasi doradcy pomogą porównać dostępne możliwości, a następnie dostarczą gotowe, dopasowane do Twoich potrzeb oferty nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą, w której znajdziesz godnych zaufania i polecenia specjalistów. Zgłoś się do nas, a my zajmiemy się resztą!