Co mówią przepisy o sprzedaży gruntów?

Prawo własności do gruntu daje nam możliwość jego odsprzedaży, jednak w przypadku niektórych działek szczegółowe warunki zbycia gruntu regulują odpowiednie przepisy prawne. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie rodzaje gruntów podlegają specjalnym rozporządzeniom i co to oznacza w praktyce.

Rodzaje gruntów podlegających szczególnej ochronie

Działki na sprzedaż, jakie znajdziemy w ofercie większości biur nieruchomości, zaliczają się w większości do działek budowlanych, rekreacyjnych lub inwestycyjnych. Jest tak zarówno ze względu na duży popyt na takie działki, jak też i łatwość ich sprzedaży. Nieco inaczej jest w przypadku terenów związanych z rolnictwem i leśnictwem. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku reguluje zasady ochrony dwóch rodzajów gruntów: rolnych i leśnych, ustanawiając szczegółowe przepisy dotyczące ich nabywania, zagospodarowania i sprzedaży. Mają one na celu zapobiec dewastacji i degradacji tych terenów oraz przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze. I tak w przypadku gruntów rolnych, prawo do ich zakupu mają przede wszystkim rolnicy indywidualni, jak również osoby spokrewnione ze zbywcą gruntu (dzieci, wnuki, rodzice itp.), jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz parki narodowe.

Działka leśna nie dla każdego

Jeżeli chcemy sprzedać działkę oznaczoną w ewidencji gruntów w całości lub części jako las prawo pierwokupu w pierwszej kolejności przysługuje tutaj Lasom Państwowym. Podobnie jest w sytuacji działek określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone do zalesienia. Jeżeli działka ta ma status działki rolnej z częścią zalesioną, w przypadku odstąpienia Lasów Państwowych od zakupu, prawo pierwokupu przechodzi na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jak wskazuje ustawa o lasach, przepisy te nie mają zastosowania jedynie w sytuacji, gdy grunt chcą nabyć osoby spokrewnione ze sprzedającym, jednostki samorządu terytorialnego lub osoby dziedziczące ten grunt.

 

Czytaj dalej: Co trzeba wiedzieć wynajmując lokal usługowy?