Czym jest rachunek powierniczy?

Przez rachunek powierniczy należy rozumieć wyjątkowy rodzaj rachunku bankowego, który jest bezpośrednio powiązany z kredytem hipotecznym. Deweloper jest właścicielem rachunku powierniczego, ale nie znajdujących się na nim środków finansowych. Jest on jedynie powiernikiem, uprawnionym do dysponowania zgromadzonymi pieniędzmi wyłącznie w celach zawartych w umowie z powierzającym. Do kogo w takim razie należą środki? Powierzającym jest w tym wypadku bank, który przyznał kredyt hipoteczny osobie deklarującej chęć zakupu mieszkania w danej inwestycji.

Jaki jest cel rachunku powierniczego?

Przed otrzymaniem kredytu hipotecznego, konieczne jest precyzyjne określenie wartości mieszkania. Osobą odpowiedzialną za to zadanie jest rzeczoznawca majątkowy. Jeśli chcesz wykonać profesjonalną wycenę nieruchomości w Zgierzu, skontaktuj się z nami! Po wykonaniu bankowo-hipotecznej ekspertyzy i pozytywnej ocenie zdolności kredytowej, bank przyznaje kredyt i kolejne transze kieruje na rachunek powierniczy. Tym samym ogranicza on możliwość dowolnego dysponowania środkami zarówno przez nabywającego nieruchomość, jak i powiernika. Pieniądze mogą zostać wykorzystane przez dewelopera wyłącznie na budowę mieszkania, które zostało zakupione. Bank wypłaca pieniądze tylko wówczas, jeżeli deweloper wywiązuje się z umowy.

Ochrona środków na rachunku powierniczym

W przypadku rachunku powierniczego stronami umowy są bank i powiernik. Każdy deweloper ma obowiązek korzystania z rachunku powierniczego. Dzięki temu przedstawiciel banku ma pewność, że środki przeznaczone na realizację inwestycji zostaną wykorzystane zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Tym samym pieniądze nie mogą zostać wliczone do masy upadłościowej ani spadkowej dewelopera, nie dotyczy ich także ewentualna egzekucja komornicza.