Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy wynajmowanej nieruchomości?

W protokole zdawczo odbiorczym należy uwzględnić podstawowe dane dotyczące stron umowy, takie jak imiona i nazwiska, numery dowodów osobistych oraz adresy zamieszkania. Ważne jest również podanie informacji o nieruchomości, takich jak adres, numer lokalu czy powierzchnia użytkowa. Wszystkie te dane mają na celu jednoznaczne zidentyfikowanie stron oraz przedmiotu umowy.

Opis stanu technicznego nieruchomości

Kolejnym istotnym elementem protokołu jest dokładny opis stanu technicznego nieruchomości. Należy tu uwzględnić wszelkie usterki, uszkodzenia czy braki w wyposażeniu. Ważne jest również opisanie stanu ścian, podłóg, drzwi czy okien. Dokładność opisu ma kluczowe znaczenie, gdyż po zakończeniu wynajmu będzie on porównywany z aktualnym stanem nieruchomości, co pozwoli na ustalenie ewentualnych roszczeń.

Ewidencja liczników

W protokole zdawczo odbiorczym warto uwzględnić również stan liczników energii elektrycznej, wody czy gazu. Dzięki temu obie strony będą miały pewność, ile zużyto mediów podczas trwania umowy, co ułatwi rozliczenia końcowe.

Wyposażenie i klucze

Ważnym elementem protokołu jest również spis wyposażenia nieruchomości. Należy dokładnie opisać wszystkie przedmioty znajdujące się w lokalu oraz ich stan techniczny. W przypadku kluczy warto podać ich ilość oraz ewentualne oznaczenia. To pozwoli na uniknięcie nieporozumień związanych z brakami czy uszkodzeniami wyposażenia.

Zasady korzystania z nieruchomości

W protokole zdawczo odbiorczym warto również zawrzeć zasady korzystania z mieszkania na wynajem oraz ewentualne zakazy wynikające z umowy najmu. Mogą to być np. zakaz palenia papierosów, trzymania zwierząt czy wynajmowania lokalu innym osobom. Dzięki temu obie strony będą miały jasno określone granice swoich uprawnień.

Podpisy stron

Na końcu protokołu zdawczo odbiorczego obie strony powinny złożyć swoje podpisy, co potwierdzi zgodę na jego treść. Warto również sporządzić dwusto documentu.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem protokołu zdawczo odbiorczego są zdjęcia nieruchomości. Zdjęcia powinny być wykonane przed rozpoczęciem wynajmu oraz po jego zakończeniu. Dzięki temu będą one stanowić dodatkowy dowód na ewentualne uszkodzenia czy zmiany w stanie technicznym nieruchomości.