Jakie są opłaty i podatki przy kupnie nieruchomości?

Kupno własnej nieruchomości na potrzeby mieszkaniowe, ale także w formie ulokowania oszczędności oraz w celach inwestycyjnych pod dalszy najem jest związane nierozerwalnie z dodatkowymi opłatami, oraz podatkami.

Podatki i opłaty

Nabycie nieruchomości obarcza kupującego dodatkowymi podatkami. Warto przed dokonaniem inwestycji zapoznać się szczegółowo z ich zakresem oraz wysokością. Biuro Obrotu Nieruchomościami AFKPOL w Zgierzu prowadzi kompleksowy handel nieruchomościami, stąd zlecenie tego zadania tej firmie ułatwia sprawę, ponieważ pracownicy przeprowadzą nas przez cały proces. Pierwszym podatkiem, z którym spotka się inwestujący, jest VAT, czyli wartość dodana od nieruchomości i jest wliczany do ceny nieruchomości. Standardowo dla nowych nieruchomości wynosi on 23%. Jednakże, gdy powierzchnia mieszkania nie przekracza 150 m2, a domu jednorodzinnego 300 m2, deweloper może zastosować 8% stawkę. Natomiast nabycie nieruchomości pod działalność pozwala odliczyć podatek VAT. W przypadku rynku wtórnego podatkiem obciążone są jedynie niektóre nieruchomości oraz czynności prawne z nimi związane jak ustanowienie hipoteki czy umowy pożyczki bądź darowizn. Więc choć nabywca nie musi uiszczać podatku VAT, to jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wartość rynkowa a opłaty

Wysokość opłaty za czynności cywilnoprawne, dla mieszkań sięgająca 2%, określa się na podstawie wartości nieruchomości.  Tę określa się na podstawie średniej wartości cen, opartych o lokalizację, powierzchnię, a także bierze pod uwagę stan faktyczny. Przy jej sprzedaży podatek dochodowy (PIT) musi być uiszczony przez sprzedającego, jeśli ten dokonuje sprzedaży w ciągu 5 lat od momentu jej nabycia – później jest z tego podatku zwolniony. Stawka PIT wynosi 19%. Do innych opłat, które są związane z kupnem nieruchomości, należy wynagrodzenie dla notariusza oraz opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej i inne, szczególne koszty związane z daną posiadłością.

 

Przeczytaj również: Jak zadbać o bezpieczeństwo prawne nabywanej nieruchomości?